FANDOM


Hestia - najstarsze dziecko Kronosa i Rei. Była ona najspokojniejszą z bogów. Unikała wszelkich konfliktów i jako jedyna nie wzięła udziału w wojnie przeciwko Kronosowi. Pozostali bogowie doceniali jej rady i darzyli ją szacunkiem.

Podobnie jak Atena postanowiła pozostać wieczną dziewicą. Odrzuciła zaloty m. in. Posejdona i Apolla.

Hestia nie posiadała świątyń, gdyż jej sanktuariami były wszystkie domy. jej imię było wzywane na początku każdego rytuału ofiarnego. Jej poświęcona była pierwsza i ostatnia ofiara płynna w czasie uczt.

Hestia opiekowała się podróżnymi oraz stała na straży prawa gościnności. Każdy gość, który usiadł przy domowym palenisku był pod jej ochroną.