FANDOM


Fantastyka - jest gatunkiem literackim, filmowym oraz gier i komiksów. Polaega ona na kierowaniu światów i  istot nierealnych z naszego punktu widzenia.

Fantastyka dzieli się na:

  • Fantasy - gatunek oparty na mitologiach i folklorze iwoerzeniach ludiwych. Często występuje w nim magia i rasy takie jak np. elfy.
  • Horror - jest to gatunek, w którym występują istoty lub zjawiska, które mają wuwołać zagrożenie życia bohatera. Gatuenek ten ma na celu wywołanie u odiorcy uczucia niepokoju i strachu.

Fantastyka była ważnym elementem romantyzmu. Nowoczesna powstała jednak w latach 20. XX wieku. Obecnie gatunek ten jest nadal bardzo popularny.